Why lasting change must come from within [infographic]

By

lasting-change-header (1)When General Stanley McChrystal took command of the Joint Special Operation Task Force in 2004 to lead change management, he had no way of knowing what he was in for. The seasoned veteran—a four-star general with more than three decades of service in the Army—soon realized he had the nearly insurmountable task of fighting an enemy (Al Qaeda) that was both a chameleon and formidable.

While the U.S. had the organization, technology, and strategic know-how to defeat any foe, the ability of the enemy to change tactics and move easily across and through difficult terrain—often blending into crowds or staying well-concealed in caves or mountains—resulted in McChrystal re-thinking the way the U.S. Joint Forces and its support staff operated.

The resulting change amounts to one of the greatest undertakings any organization has ever endeavored to accomplish, and it provides a veritable playbook for how change management can be done successfully by organizations of any size.

“We had to unlearn a great deal of what we thought we knew about how war—and the world—worked,” writes McChrystal, now retired, author of Team of Teams: New Rules of Engagement For A Complex World. “We had to tear down familiar organizational structures and rebuild them along completely different lines, swapping our sturdy architecture for organic fluidity, because it was the only way to confront a rising tide of complex threats.”

Though the theater might have been war, the language sounds a lot like that used for business, doesn’t it?

Read more

Leiderschap in de nieuwe wereld

Mensen zijn het verpakken beu en willen gewoon de naakte waarheid horen. Transparant en eerlijk vertellen wat er speelt is een tendens die duidelijk over de gehele maatschappelijke linie heerst. “Meneer Rutte nu doet u het weer”, riep Diederik Samson tijdens de verkiezingen herhaaldelijk. Ik zie dat als een positieve ontwikkeling. Enig idee wat de impact van verkwanselde, politieke ideeën is en wat dat doet met het publieksvertrouwen? Volgens mij hadden we een banken crisis te danken aan onduidelijke verpakkingen. We kunnen prachtige leiderschapsstijlen definiëren, maar ze zijn vandaag allemaal zinloos als je niet helder bent. Bij succesvolle leiders van mijn klanten ervoer ik die ontwikkeling al.

De trend: transparant en authentiek

Digitalisering, connectiviteit en toegankelijkheid. Een roddel, verhaal of mening kun je tegenwoordig in enkele seconden delen met de gehele wereld. Geheimen zijn feitelijk verleden tijd. Denkt u maar aan uw HR afdeling. Googelen zij ook niet eerst een potentiële kandidaat? Dat doet uw klant ook bij u.

In de maatschappij is het vertrouwen nog nooit zo laag geweest. Informatie ligt op straat (lees: op het web). De consument is in die zin niet meer afhankelijk van organisaties en kan zich vrij gemakkelijk weren. Daarom is oprecht en authentiek zijn van steeds groter belang. Dat heeft ten gevolge dat transparantie over onder andere beleid, pricing, gebruikte grondstoffen, cultuur en winst steeds meer een marketingcommunicatie rol gaat spelen. Zeker ook overheden moeten in toenemende mate eerlijk communiceren over hun beleid en activiteiten. Intern en extern.

De toenemende informatiebehoefte en afnemende vertrouwen in (vooral) traditionele organisaties en overheden vraagt om een zekere ‘awareness’ bij leiders. Het moet echt anders.

Wat betekent dit voor een leider?

Binnen bedrijven zijn managers het zat dat de waarheid verbloemd of verdraaid wordt. Vervolgens komen deze managers met antwoorden op vraagstukken op basis van halve zaken. Met alle feiten op tafel zou hun besluit er waarschijnlijk anders uitzien. Wat eigenlijk ‘vanzelfsprekende eerlijkheid’ zou moeten zijn, noem ik in de huidige economie ‘de nieuwe eerlijkheid’.

Wensen en behoeften van de gemiddelde klant worden steeds toegankelijker, omdat er in toenemende mate online (persoonlijke) informatie gedeeld wordt. Dit zorgt ervoor dat het individu ook steeds ‘transparanter’ wordt. Daar moet je als bedrijf op inspelen voordat je concurrenten je voor zijn. De klant moet zich wel met het bedrijf kunnen identificeren. Dus begint het bij de bedrijfscultuur en –identiteit, waarvan de managers de trekkers behoren te zijn. Leiderschap vraagt om zichtbaarheid en duidelijkheid op de werkvloer. Verstop je niet en maak dingen niet mooier dan ze zijn. Mooipraterij werkt averechts. Verplaats je in de ontvanger van de boodschap, immers moet hij voor jou de resultaten behalen met die informatie. Dat betekent dat je dieper moet gaan dan de verpakking. Juist met de inhoudelijke materie teken je de kaders uit waarmee men op de werkvloer aan de slag kan. Je zet tegelijkertijd duidelijke kaders om je core business waarmee men de klant moet bedienen.

Met een dergelijke aansturing op resultaat en prestatie heb je tevens een goede basis voor het eerlijk beoordelen van je mensen. Een stukje Performance Management is immers ook onderdeel van goed leiderschap. We zijn dus aanbeland bij het zuiveren van motoren in je organisatie om effectief te kunnen functioneren in deze nieuwe tijden. Het is tabee aan de vriendjespolitiek en resultaatverbloeming, welkom aan de transparante leiders en authentieke talenten.