Solliciteren is verleiden om te verkopen

Solliciteren is jezelf verkopenSolliciteren is mensen verleiden. Voor veel werkzoekenden makkelijk gezegd dan gedaan. Velen hebben wel eens dat moment gehad waarin ze dachten dé perfecte brief te hebben samengesteld en een plaatje van een cv in elkaar te hebben gedraaid. Toch kwamen ze teleurgesteld uit de strijd. Wat ging er mis? Naast het feit dat de concurrentiestrijd op de arbeidsmarkt hevig is momenteel, waardoor het niet altijd direct lukt, is jezelf verkopen een vak. Weten wat je wilt, je kunt en hoe je iemand daarvan kunt overtuigen. Ik krijg nogal eens wat cv’s onder ogen en het is bijna schandelijk hoe de documenten vaak uitstralen alsof ze even in elkaar geflanst zijn. Stel je loopt een winkel voor het eerst binnen en de boel is ogenschijnlijk niet op orde, wat doe je dan? Je stopt met shoppen , als je al begonnen was, en gaat naar de volgende winkel. Het eerste contactmoment is cruciaal! Dat geldt ook voor de werkgever die ‘winkelt’ naar de ideale werknemer. Dat is niet perse de persoon met de beste papieren, maar de persoon die zijn kwaliteiten én beperkingen het beste schetst. Allereerst in dat ene documentje… wie ben je en wat is jouw bestemming?

Read more

Het vonnis luidt ‘lagere loonkosten ’

Lagere loonkostenIn de praktijk is flexibiliteit één van de dingen die je nodig hebt; het kunnen inspelen op pieken en dalen in arbeidsproductie. Deze efficiëntie maakt de totale arbeidskosten vaak een stuk lager. De huidige economie vraagt echter om een nog ingrijpendere maatregel om de Nederlandse economie en arbeidsmarkt weer op de rails te krijgen, namelijk lagere loonkosten. Loonverlaging? Niet direct, de consument moet wel geld kunnen uitgeven ten behoeve van het bedrijfsleven en de economie. Verlaag belastingen, begrens de uurlonen en stimuleer productiviteit. We willen toch dat iedereen weer aan het werk komt?

Goedkoper produceren

Mensen moeten vooral productiever worden. Dat betekent voor de werkgever dat hij zijn werknemers moet faciliteren om dit te kunnen doen; opleiden, vaardigheden aanleren en werkprocessen efficiënter inrichten. Wanneer we sec naar de loonkosten kijken als het gaat om arbeidskosten per product, vergist u zich dan alstublieft niet. De productiviteit kan van een werknemer met hoge loonkosten toch echt een goedkope kracht maken. Vast loon in combinatie met een target commissie is helemaal zo´n gek idee nog niet. Voor flexwerkers is er ook vast wel een dergelijke resultaatgericht formule te bedenken.

Ook de overheid moet hierin gaan bijdragen in plaats van alleen maar ‘kapot bezuinigen’. Als we met z’n allen water bij de wijn doen, wat krijgen we daar voor terug? Immers, de hoogte van loonkosten wordt bepaald door drie factoren, het brutoloon, de belasting en de premies. Een ander middel voor ondernemers om goedkoper te kunnen produceren – vooral in arbeidsintensieve organisaties – is verlagen of compenseren van belastingen. Hoe meer werkplekken een bedrijf heeft, des te meer belasting- en/of premiecompensatie? In mijn oren klinkt dat best redelijk vandaag de dag.

Paal en perk aan lonen van ouderen

Wat me eigenlijk in deze onzekere tijden voor de consument niet verrast, is dat volgens onderzoek blijkt dat  34 % van de Nederlandse werknemers bereid is om loon in te leveren ten behoeve van baanbehoud. Waarom dit dan niet als optie overwegen? Bij de doelgroep 50+ zit over het algemeen nog wel een marge in de uurlonen waarvan geschaafd kan worden. Natuurlijk mag opgebouwde kennis en ervaring beloond worden, maar laten we eerst eens grondig berekenen wat die kennis waard is in termen van productie en langetermijnvisie.

Meer mensen aan het werk

In 2013 zijn ruim 500.000 mensen werkloos in Nederland. De prognose voorspelt wederom een stijging van dit aantal. Op Europees niveau doen we het nog redelijk, maar laat het niveau van een land als bijvoorbeeld Spanje een afschrikwekkend voorbeeld zijn. Zodra de arbeidsmarkt weer in beweging komt door diverse loon maatregelen en de werkloosheid daalt, krijgt het bedrijfsleven zo’n impuls, dat we met elkaar weer meer kunnen uitgeven. Meer productie is meer banen en op termijn weer productprijsverlagingen op veel markten. We moeten samen een stapje terug doen om er weer twee vooruit te kunnen zetten.

Moet werk leuk zijn?

werkHoe leuk moet je werk zijn? Wat is nu eigenlijk je passie volgen? Doe vooral wat je leuk vindt, dat werkt erg motiverend. Echter, soms moet je motivatie vanuit een ander oogpunt komen; werk is ook een noodzaak. Je moet jezelf van levensbehoeften voorzien, je levensstandaard kunnen financieren. Wat is je droombaan nog als het geen brood op de plank brengt? In de huidige economie moet je dan wellicht meer water bij de wijn doen dan je lief is, om aan een baan te komen en soms zelfs om je baan te behouden.

Organisaties veranderen, met name de manier waarop ze opereren. Hoe kieskeurig kun je nog zijn in je eisen onder het mom van ´leuk werk´? Waar verschilt een vaste baan van flexwerk als het gaat om het stellen van eisen? De balans tussen werk ene privé wordt steeds belangrijker. We staan onder invloed van de maatschappelijke stelligheid om ons te amuseren in het leven want het is al zo kort. Ons werk, studie, vrije tijd moeten allemaal een hoog leuk-gehalte hebben. Laten we ook vooral zorgen dat we ‘quality time’ hebben met onze familie. Natuurlijk heel belangrijk allemaal. Ondertussen moeten we eraan toegeven dat de wereld een sneeuwbaleffect van veranderingen kent. De hedendaagse economie kent z’n weerslag op de arbeidsmarkt. Het overlevingsinstinct roept.

Het probleem begint al bij het kiezen van studie. Is ‘kies wat je leuk vindt’ wel het juiste advies? Bovenal, is dit realistisch? We zouden de verwachtingen in dit vroege stadium moeten bijschaven naar ‘kies wat rendabel is’’ of naar ‘kies wat bij je vaardigheden past’. Pas afgestudeerden komen anders echt van een koude kermis thuis. Hun droombaan is – ongeacht deze beeldvorming is ontstaan door ambitie of illusie – geenszins haalbaar zonder werkervaring en de juiste dosis talent. Wanneer we ze heilig in de mythes laten geloven, doen we zowel hen als de arbeidsmarkt tekort.

Word leuk werk dan bepaald aan de hand van wat je doet of van wat het oplevert?

Voldoening

Eenmaal aan het werk is het vaak niet anders, de zoektocht naar de zaligmakende passie. Op de zzp-markt is het in, je passie volgen. Een groot deel zzp’ers zal een antwoord in die strekking geven wanneer je ze vraagt waarom ze zzp’er zijn geworden. Wat is passie eigenlijk? Is dat überhaupt een begrip dat bij werk hoort? Velen weten niet eens wat hun passie is en spelden zichzelf daarom maar iets op. Leidt zogenaamd leuk werk automatisch tot een succes? Zo niet, dan verandert het ‘leuk’ al gauw in een teleurstelling. Bij ondernemerschap hoort een gepaste mate van acceptatie. Persoonlijke eisen worden nog meer als bij een vaste baan onderhevig aan bedrijfsbelangen, zowel aan die van jezelf en als aan die van de opdrachtgever.

Weg met droombaan, weg met passie. Ik denk dat het meer in voldoening moet zitten. Het mooie daarvan is dat het een direct en indirect gevolg kan zijn van wat je doet. Het feit dat je iedere maand het inkomen binnenhaalt om lekker van te leven, kwaliteiten die je kunt laten uitmonden in gewaardeerd resultaat, jezelf ontplooien, ervaring opdoen, plezierig werken met collega’s. Het kan in kleine dingen zitten. Soms worden vanzelfsprekendheden juist heel groot, bijvoorbeeld het überhaupt hebben van een baan tegenwoordig.

Ook een plicht als werk mag leuk zijn en met de juiste instelling is dit zo moeilijk niet. Vind je het nu niet leuk, is het aan jezelf om dit voor elkaar te krijgen. Regel dit!